DR-marknaden - ROI

Så här kan ett tryckeri växa

När en bransch går igenom stora förändringar som tryckerierna har gjort måste företagen vara innovativa och hitta nya vägar till lönsamhet. SAAB gick från att vara en produktleverantör inom vapenindustrin till att bli en upplevelseleverantör inom militär träning och krigsföring. En enorm vridning i allt från leverans till prissättning och interna samarbeten. Här är några förändringar som tryckerier kan göra.

 

Ny affärsmodell

Något liknande måste ett tryckeri göra och vi ska försöka ge några konkreta exempel. De måste göra om sin affärsmodell, titta på kundens värdekedja och försöka hitta områden där de kan leverera nya lösningar och skapa kundvärde på riktigt.

  • 3D-printing
  • Visualisering och modellering
  • Konsultuppdrag inom varumärke och profilering
  • Copywriting
  • Konsultarbete inom DR-marknaden

3D-printing

Ett område som växer sig större som en del i företagens produktutvecklingsprocess är 3D-printing. Som tryckeri skulle man kunna bli en föregångare inom området och stötta företag i hela processen.

 

Stötta innovationsprocesser

Man skulle kunna bidra med allt från att hjälpa företagen komma igång med 3D-printing i sin affärsutveckling till att bistå i hur man ska förändra sina arbetssätt och innovationsprocesser tack vare 3D-print.

 

Outsourcing

Man skulle till och med kunna äga egna printers och vara som en outsourcing för produktutveckling och prototypframtagning. Då skulle man arbeta som tryckeri i tre dimensioner.

 

Visualisering och modellering

Ett stort affärsområde som bland annat tekniska konsulter arbetar med idag är att visualisera och modellera framtida byggnads- och anläggningsprojekt. Med ett digitalt 3D-verktyg kan man skapa en modell för hur ett samhälle kommer se ut efter stora förändringar. Den här branschen är närliggande till ett tryckeri som etablerat sig inom 3D-printing.

 

Varumärkeskonsult

En lite mer klassisk affär är att konsulta inom varumärkesarbete och profilering. Ett gammalt tryckeri har säkert nån gång breddat sin verksamhet från att trycka visitkort till att ta fram loggor. På samma sätt skulle man kunna gå från trycksaker till vad som sägs och kommuniceras på både trycksaker och på företaget i övrigt.

 

Copywriting

Ett område som alltid arbetat tätt ihop med tryckerierna är copywriting. Vem behöver en trycksak om det inte står något klokt på den?

Ett tryckeri skulle kunna erbjuda sina kunder hjälp att renskriva och snygga till texter inför att till exempel en broschyr ska tryckas upp. I förlängningen skulle man kunna släppa själva trycksaken och bara hjälpa kunderna med kommunikationen och textproduktion.

 

DR-marknaden

Några som per definition aldrig kommer sluta trycka upp material är marknaden för direktreklam. Hela deras affär går ut på att posta ut reklam med allt från inbjudningar till rabattkuponger. Det här är en marknad som också brottas med lönsamhet och just därför kan det finnas öppningar för att erbjuda hjälp.

 

Koncept för DR

Ett tryckeri skulle kunna tänka utanför lådan och erbjuda sina kunder inom direktreklam ett helhetskoncept. Om man skulle kunna presentera ett erbjudande som både tar fram budskap, paketerar, trycker, skickar ut och följer upp kampanjer skulle en del aktörer bli intresserade.

 

ROI

Lägg därtill att man skulle mäta effekten av kampanjerna och på något sätt kunna räkna hem investeringen så är man riktigt nära ett genombrott. Alla koncept som tydligt kan mäta en positiv return on investment, ROI, är säljbara i större skala.